Militær- og våbenhistorisk forskning
 

Niels Simonsen, Bajonetangreb ved Fredericia den 6. juli 1849, 1850
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Fotograf: Kit Weiss.

Efter Fondens fundats støtter Fonden militærhistorisk og våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning.

 

Dette er nærmere fastlagt af Fondens bestyrelse til følgende:

 

Emnemæssig afgrænsning

I henhold til sin fundats støtter Fonden militærhistorisk, våbenhistorisk og dermed beslægtet historisk forskning.

 

I gennem årene har Fondens støtteprofil imidlertid langsomt ændret karakter, således Fonden nu primært støtter dansk militærhistorisk forskning fra 1500-tallet til vore dage samt formidlingen af dette emne. Denne udvikling er sket i takt med den stigende interesse for dansk militær- og krigshistorie, der har fundet sted i det danske samfund siden 1990érne, og dermed et øget behov for støtte til denne del af Danmarks historie. Fonden opfatter i denne sammenhæng forskningsbegrebet bredt og ikke kun i snæver historievidenskabelig forstand. Militærhistorie forstås tillige bredt. Krigs- og våbenhistorie omfattes som en del af militærhistorien.

 

Fonden støtter

  • Udgivelse af bøger og andre publikationer om dansk militærhistorie.
  • Formidling af dansk militærhistorie via museumsudstillinger, film og lignende medier.
  • Andre aktiviteter der kan styrke forskning og formidling af dansk militærhistorie.

 

Fonden støtter normalt ikke

  • Lønudgifter og rejseaktiviteter i forbindelse med forsknings- og formidlingsprojekter.
  • Aktiviteter – eksempelvis seminarer – der afholdes af ansøgers ansættelsessted.
  • Offentlige institutioners drift- og anlægsprojekter.
 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180