Medicin - Nefrologisk forskning

Fotograf: sygeplejerske Mona Klausen

 

Efter Fondens fundats støtter Fonden medicinsk forskning og behandling med særlig henblik på nefrologi.

 

Dette er nærmere fastlagt af Fondens bestyrelse til følgende:

 

Generelt

Fondens bestyrelse har besluttet, at uddelinger sker i overensstemmelse med stifterens inderste ønsker, og det er nefrologisk forskning, således at støtte til anden medicinsk forskning kun kan komme på tale, hvis ikke der måtte være tilstrækkelige egnede projekter indenfor det nefrologiske område.

 

Fonden har i mange år støttet en række projekter med mindre beløb, men har i de senere år bevæget sig i retning af at uddele lidt større beløb til nogle færre projekter.

 

Fonden støtter normalt ikke

  • Rejseaktiviteter og forplejning samt lønudgifter.
  • Aktiviteter, der vedrører det nefrologiske område, men som har hovedvægten indenfor et andet område.
  • Aktiviteter der offentlige eller normalt finansieres af det offentlige.

 

 

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180