Det Frivillige Forsvar -  opr. Hjemmeværnet

Fotograf: Henriette Aastradsen

 

Efter Fondens fundats støtter Fonden formål vedrørende det frivillige militære forsvar med særlig henblik på hjemmeværnet.

 

Dette er nærmere fastlagt af bestyrelsen som følger:

 

Geografisk begrænsning

Oprindelig støttede Fonden alene Hjemmeværnet i den tidligere Hjemmeværnsregion VI’s område.
Med de senest gennemførte organisationsændringer vil dette område fortsat have prioritet; men der modtages og behandles ansøgninger fra hele den nuværende Landsdelsregion Øst område og fra alle hjemmeværnsgrene i området.


Fonden støtter

  • Aktiviteter, der styrker det sociale sammenhold for såvel aktivt som reservepersonel.
  • Aktiviteter og materialer til forbedring af hjemmeværnsfaciliteter på hjemmeværnsgårde.
  • Aktiviteter og materialer til Hjemmeværnssamlinger og -udstillinger.
  • Øvrige ansøgninger fra det frivillige forsvar, der styrker forsvarsviljen og som - i begrundet form - kan nyde bestyrelsens godkendelse.


Fonden støtter normalt ikke

  • Rejseaktiviteter og forplejning.
  • Aktiviteter, der er beordret af en myndighed.
  • Drift- og anlægsprojekter, der tilrettelægges og gennemføres af Hjemmeværnet.
  • Aktiviteter, der normalt finansieres af hjemmeværnsmidler.

 

 

 


Fotograf: Henriette Aastradsen

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180