Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af

Professor dr.med. Bo Feldt-Rasmussen
Fhv. museumsdirektør  Ole Louis Frantzen,
statsautoriseret ejendomsmægler Steen Winther-Petersen og
oberstløjtnant Jørgen Holmen (formand).


Sekretariatschef: Henrik Søndergaard

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180