Ansøgningsprocedure og frister


Ansøgningsprocedure

For at komme i betragtning til en uddeling fra Fonden, skal du bruge Fondens ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet her på siden. Ansøgningsskemaet downloades til din computer. Når skemaet er udfyldt, sendes det vedhæftet i en mail til Fondens Sekretariat.

 

Ansøgningsskemaet er fælles for alle 3 områder, som Fonden støtter.

 

Sammen med ansøgningen skal tillige indleveres Fondens uddelingsbetingelser i behørig underskreven stand af såvel ansøgeren som den eventuelt kommende legatmodtager. Det er vigtigt at ansøgningsskemaet indeholder fuldkomne og præcise oplysninger vedrørende den bankkonto, hvortil legatet skal overføres, idet der ellers ikke kan ske udbetaling af legatet.

 


Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne er fastsat ud fra de fastlagte uddelingstidspunkter. Uddeling af legater for så vidt angår medicin er den 6. december (stifteren Helen Bjørnows fødselsdag) og uddelingstidspunktet for så vidt angår det frivillige forsvar og militærhistorisk/våbenhistorisk forskning er den 4. maj (Danmarks befrielse).

 

Ved ansøgning til de 2 militære formål er ansøgningsfristen således i almindelighed den 1. april og ved ansøgning til medicinske formål er ansøgningsfristen i almindelighed den 20. oktober.

 

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180