Ansøgningsprocedure og frister

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgning til Fonden skal ansøgning indleveres på et ansøgningsskema, der kan udskrives fra Fondens hjemmeside.

 

Ansøgningsskemaet er fælles for alle 3 områder, som Fonden støtter, men navnlig for så vidt det militær historieske område og det frivillige forsvar er der måske ikke brug for så meget plads som er reserveret på siderne 3 – 7 (punkterne 9-14). Ansøgeren kan kombinere 2 eller flere af punkterne på færre sider, men alle punkterne skal angives i rækkefølge, også selvom ansøgeren til punktet må skrive ingen oplysning eller lignende.

 

Sammen med ansøgningen skal tillige indleveres Fondens uddelingsbetingelser i behørig underskreven stand af såvel ansøgeren som den eventuelt kommende legatmodtager. Det er vigtigt at ansøgningsskemaet indeholder fuldkomne og præcise oplysninger vedrørende den bankkonto, hvortil legatet skal overføres, idet der ellers ikke kan ske udbetaling af legatet.

 

Ansøgninger til medicinske formål indleveres i 5 underskrevne eksemplarer samt 1 underskrevet eksemplar af uddelingsbetingelserne til formanden, advokat Morten W. Vandborg, der sørger for at disse oversendes til Fondens sagkyndige på det medicinske område.

 

Ansøgninger til det frivillige forsvar og militærhistorisk/våbenhistorisk forskning indleveres i 2 underskrevne eksemplarer samt 1 underskrevet eksemplar af uddelingsbetingelserne til formanden advokat Morten W. Vandborg for så vidt angår militærhistorisk/våbenhistorisk forskning, og for så vidt angår det frivillige forsvar til oberstløjtnant Jørgen Holmen.

 

Det frivillige forsvar:

Oberstløjtnant Jørgen Holmen

Dalvangsvej 133,

2600 Glostrup.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne er fastsat ud fra de fastlagte uddelingstidspunkter. Uddeling af legater for så vidt angår medicin er den 6. december (stifteren Helen Bjørnows fødselsdag) og uddelingstidspunktet for så vidt angår det frivillige forsvar og militærhistorisk/våbenhistorisk forskning er den 4. maj (Danmarks befrielse).

 

Ved ansøgning til de 2 militære formål er ansøgningsfristen således i almindelighed den 1. april og ved ansøgning til medicinske formål er ansøgningsfristen i almindelighed den 20. oktober.

 

 
Til forside
Tlf.: +45 33 12 38 80
Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Resedavej 9

DK - 2820 Gentofte

 

CVR: 11658180

Tlf.: +45 33 12 38 80

E-mail: sv@vandborg.com