Kreditering

Det gennemgående billede på denne hjemmeside har titlen: Kastellet og Rigshospitalet.

Kastellet - Fotograf: Jørgen Holmen
Rigshospitalet - Fotograf: Troels Heien

 

Billedet af forsiden af Visionsrapporten 2020 for Dansk Nefrologi – gengivet under støtteområdet MEDICIN – NEFROLOGISK FORSKING er velvilligt stillet til rådighed af Dansk Nefrologisk Selskab (DNS). Fotograf: Sygeplejeske Mona Klausen.

 

Aktionsbilledet under Det Frivillige Forsvar - Hjemmeværnet, er velvilligt stillet til rådighed af
Hærhjemmeværns distrikt København.

Fotograf: Henriette Aastradsen

 

Billedet af Niels Simonsens maleri fra 1850: Bajonetangreb ved Fredericia den 6.juli 1849 må ikke downloades og bruges. Det tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

 
Til forside

Sitemap
Print

Om Fonden

- Stiftelse og historie

- Formål

- Bestyrelse

- Vedtægter

Støtteområder

- Medicin (Nefrologisk forskning)

- Det frivillige forsvar (Hjemmeværnet)

- Militær- og våbenhistorisk forskning

Ansøgning

- Ansøgningsprocedure og frister

- Ansøgningsskema

Kontaktinformation

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

c/o Henrik Søndergaard

Stålmosevænget 2

DK-4000 Roskilde

E-mail: sekretariat@bjoernowsfond.dk


CVR: 11658180